Limited Şirketlerde Denetçiler Nasıl Belirlenir? Görevleri Nelerdir?


Limited Şirket ortak sayısı 20 den fazla ise denetçi bulunması zorunludur. Denetçiler, kuruluşta ana sözleşmede belirtilir, sonra da genel kurul tarafından ortaklar arasından ya da dışarıdan seçilir. Görev zamanı dolan denetçiler yeniden seçilebilir. Denetçilerin sayısı en fazla 5 olabilir.Denetçilerin Görevleri


- Limited Şirket müdürleri ile beraber bir şekilde bilanço düzenleme şeklini belirlemek
- Limited Şirketin tahmin edilen bilançosunu düzenlemek
- Dönem içi ve sonu bilançolarını düzenlemek
- Müdürlerin ihmali görüldüğünde genel kurulu toplantıya çağırmak
- En az 3 ayda bir Limited Şirket kasasını denetlemek
- Genel kurula katılmak suretiyle, katılmayan ortaklara bilgi vermek
- Limited Şirketin muhasebe kayıtlarının yasalara uygun olarak tutulup tutulmadığının kontrol etmek


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirketlerde Bulunması Gerekli Birimler, Organlar Nelerdir?
Genel Kurul Kimlerden Oluşur, Görevleri Nelerdir?
Müdür Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?