Limited Şirket Genel Kurul (Ortaklar Kurulu) Nasıl Oluşturulur?


Ortakların tamamı genel kurulu oluşturur. Hesap döneminin bitişinden itibaren 3 ay içinde olağan şekilde, senede en az bir kere toplanır. Ortak sayısı 20'den fazla olan limited şirketlerin genel olarak toplantıları Anonim Şirket şartlarına göre yapılır. Ortak sayısı 20 veya daha az (20-) olan Limited Şirket ise genel kurul yerine ortaklar kurulu vardır. Ortak sayısı 20- olan Limited Şirket kararlar ortakların yazılı oyları ile alınır. Kararların geçerli olabilmesi için ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların, teklifi sunulan konu lehinde oy vermeleri gerekir.Genel Kurulun Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları (Ortaklar Kurulunun Görevleri)


- Ana sözleşmede değişiklik yapmak
- Fesih, sermaye arttırımı, işletme konusunun değiştirilmesi
- Limited Şirket merkezinin değiştirilmesi
- Bir ortağın şirketten çıkarılmasına karar verilmesi
- Pay devirlerini sınırlandırmak, yasaklamak, kolaylaştırmak
- Limited Şirket müdürlerini atamak ve azletmek ya da görev sürelerini uzatmak
- Denetçileri seçmek ve azletmek ya da görev sürelerini uzatmak
- Müdür ve Denetçilerin ücretlerini belirlemek
- Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporlarını onaylamak


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirketlerde Bulunması Gerekli Birimler, Organlar Nelerdir?
Müdür Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?
Denetçi Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?