Limited Şirketlerde Müdürler Nasıl Belirlenir? Görevleri Nelerdir?


Limited şirketin temsil yetkisi ve yönetim hakkı müdürlerdedir. Limited Şirket ana sözleşmesinde müdür seçiminin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmelidir. Müdür ataması veya azil yetkisi genel kuruldadır. Müdür olması gereken kişi, yüz karartıcı bir suç işlememiş olmalıdır; medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve reşit olmalıdır. Müdürler, yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk altındadır. Ayrıca, müdürlerin haksız fiilden dolayı sorumluluklarından Limited Şirket de sorumludur.Müdürlerin Görevleri


- Yapacağı işlemleri şirketin ana sözleşmesine uygun olarak yapmak zorundadır.
- Şirketi idare etmek ve temsil etmek.
- Genel kurulu toplantıya çağırmak.
- Şirket içerisinde rekabete girmemek.
- Ana sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili yapılması gereken işlemleri yapmak ve takip etmek.
- İflastan başka bir nedenle şirket dağılıyor ise bunu ticaret siciline bildirmek.
- Pay defterini tutmak.
- Ortaklardan sermaye koyma yükümlülüğünü yerine getirmelerini talep etmek.
- Sermayenin bir kısmının yok olması halinde ortaklar genel kurulunda açıklama yapmak.
- Mali tabloları (Gelir tablosu, Bilanço vb) düzenlemek.
- Senelik faaliyet raporlarını düzenlemek.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirketlerde Bulunması Gerekli Birimler, Organlar Nelerdir?
Genel Kurul Kimlerden Oluşur, Görevleri Nelerdir?
Denetçi Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?