Limited Şirket Vergileri Nelerdir? Vergi Oranları Ne Kadar?Başlıca üç tip vergi vardır: Kurumlar Vergisi, oranı %20’dir, Katma Değer Vergisi (KDV), oranı %18'dir; Muhtasar/Stopaj Vergisi, oranı yaklaşık %20 olarak düşünülebilir.Muhtasar/Stopaj Vergisi oranı ortalamada %20 olarak düşünülebilir. Değişkendir.


Her bir ortak için %15'ten başlayan oranlarda Kar Payı Gelir Vergisi Stopajı olarak ödenir.
Her bir Personel için %15'ten başlayan oranlarda Ücret (Maaş) Gelir Vergisi Stopajı olarak ödenir.
İşyeri için ödenen Net Kiranın %25'i. Mal Sahibinin Kira Gelir Vergisidir, Stopaj adı altında ödenir.
Serbest Meslek (Mali Müşavir, Avukat Vs) %20 civarı. Avukat veya SMMM'nin Gelir Vergisidir. Stopaj adı altında ödenir.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?