Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?Limited Şirket Ünvanı Türkçe olarak belirlenmelidir ve "Limited Şirket" ibaresini içermelidir. Ünvanda işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur ve bu ibarede kısaltma yapılamaz. Limited Şirket ticaret ünvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak konulamaz. Ünvanda resmi yer (il, ilçe vs) adları kullanılabilir, ancak ülke adları kullanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltmalar ünvanda yalın veya ek olarak kullanılamaz. Yanıltıcı nitelikte ve gerçeğe aykırı ibareler bulunamaz.

- Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret ünvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret ünvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.

- Daha önce tescil edilmiş ticaret ünvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret ünvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.

- Daha önce tescil edilmiş bir ticaret ünvanından yalnızca Limited Şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir ünvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?