Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?


Limited Şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, Limited Şirket yönetme hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Limited Şirketin birden fazla müdürü varsa; bu müdürlerden biri, genel kurul tarafından Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanır.

Limited şirketlerde, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile ana sözleşme değişiklikleri yapılabilir.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirketlerde Bulunması Gerekli Birimler, Organlar Nelerdir?
Genel Kurul Kimlerden Oluşur, Görevleri Nelerdir?
Müdür Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?
Denetçi Nasıl Belirlenir, Görevleri Nelerdir?

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?