Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?Tek ortaklı Limited Şirket kurulabilir, ortak sayısı 50’den fazla olamaz. Ortaklar, toplam Limited Şirket borcunun, koydukları sermaye tutarı kadarını ödemekle yükümlüdür.

Limited Şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip Limited Şirket müdürü seçilmesi gereklidir.

Pay (ortaklık) devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi zorunludur.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?