Limited Şirket Sermaye Yapısı Nasıldır?Limited Şirket sermayenin en az 10.000 TL olması gerekir. Sermaye paylara bölündüğünden, limited şirketler hisse senedi ve tahvil çıkartamaz. Her bir pay 25 ₺'dir.

Ayni sermaye olarak adlandırılan; fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil malvarlığı unsurları sermaye olarak konulabilir. Bunların değeri konusunda ortaklar aralarında anlaşır veya değeri bilirkişi belirler. Ayni sermaye olacak bu tip mal varlıkları üzerinde sınırlı bir hak, haciz veya tedbir olmaması, nakden değerlendirilebilir ve devredilebilir olması gereklidir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.


> Ana Sayfa

Bunları da incelemek isteyebilirsiniz:

Limited Şirket Nedir?
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited Şirket Ortaklık Esasları Nelerdir?
Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır?
Limited Şirket Masrafları Nelerdir?
Limited Şirket Vergileri Nelerdir?
Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?